Kontakt

info@majtree.cz     Tel: 732 800 755

732 800 755

info@majtree.cz

MajTree.cz, Matěj Kubis

Arboristika, Rizikové kácení stromů, Úpravy živých plotů, Střih ovocných a okrasných stromků, Vazby stromů

IČO: 09943251

Poptávka 🠗

S Vaší situací si poradíme v Olomouckém kraji, Slezsku, Zlínsku a Brněnsku.
Zavolejte, napište e-mail, nebo použijte Online poptávku.


  Působíme na celé Moravě a ve Slezsku. Základnami jsou Olomouc a Bruntál.
Mimo stromy nabízíme také široké spektrum zahradnických služeb, výsadeb a úprav.
Zvládneme bezpečně odstranit, pokácet, či ořezat i ty nejnáročnější stromy a porosty dřevin, které mohou být v havarijním stavu, nakloněné, nebo poblíž budov, plotů, drátů.

Provádíme bezpečnostní vazby a ořezy, aby významné stromy na místě setrvaly co nejdéle.

Stříhání ovocných stromků, úpravy živých plotů a péče o zeleň jsou také naše služby.

  Metodu kácení volíme vždy individuálně s přihlédnutím na aktuální stav, velikost a umístění stromu tak, abychom docílili maximálně efektivního způsobu odstranění. Po vzájemné dohodě můžeme zajistit i odstranění dřevní hmoty, krácení silného dříví a kmenů na požadovanou délku, štěpkování větví, nebo odvoz dřevního materiálu.

Rizikové kácení stromů - Střih ovocných dřevin - Bezpečnostní vazby - Ořez živých plotů


Věnujeme se rizikovému kácení stromů, ošetřování vzrostlých dřevin a vazbám, střihu ovocných stromků a úpravám zahrad a zeleně.

Pracujeme na celé Moravě a ve Slezsku.


Dřeviny jsou impozantní a nádherné struktury, dávající život a přístřeší všem druhům organismů na zemi. Jsou ekologicky významné a hrají svou estetickou roli v naší kultuře, je tedy třeba jim věnovat náležitou pozornost. - Matěj Kubis